Agència del Cens Nacional del Poble Català
Pacte Nacional per a l'Autodeterminació
Secretariat: Agència dels Cens Nacional del Poble Català
08020 Barcelona
cnc@nacio-catalana.org
www.nacio-catalana.org/pacte

Llistat de signataris de la crida


EL 25 DE NOVEMBRE VOTEU PER L'ESTAT PROPI

Benvolgudes i benvolguts,

La nostra entitat va ser una de les signatàries, l'any 2010, del Pacte Nacional per a l'Autodeterminació. I al qual es va invitar també els partits d'obediència catalana per a signar-lo i participar en el procés unitari definit a l'escriptura.

El Pacte preveu un procediment legal d'autodeterminació gestionat sense passar pels òrgans regits per la Constitució espanyola, i homologable per la Comunitat internacional. Era i és una estratègia alternativa per si el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya no endegaven el camí cap a l'Estat propi o per si la possible oposició de l'Estat Espanyol aconseguia aturar el procés davant la Comunitat internacional per considerar-lo un afer intern.

Però a partir de la gran manifestació independentista del passat 11 de setembre a Barcelona convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), el procés endegat pel President Artur Mas des del Parlament de Catalunya és ara el procés prioritari per a tots nosaltres. Per això cridem a mobilitzar-nos per evitar l'abstenció i el vot en blanc dels independentistes o partidaris d'un Estat pel Poble català i a votar per un dels partits o coalicions d'obediència catalana que es presenten a les eleccions amb un programa cap a un Estat propi.

Que ningú pensi que, per les dificultats que pot plantejar la Constitució Espanyola en el camí endegat des del Parlament de Catalunya, no val la pena d'anar a votar. S'ha de votar, car l'Estat propi és possible per una o altra via legal, dintre de la Constitució o fora d'ella. Els partits concernits coneixen el projecte cap a l'Estat propi que el Pacte els va proposar per participar-hi amb la societat civil, i que en cas de grans dificultats plantejades per l'Estat espanyol, es podria reprendre legalment, directament amb la Comunitat internacional. I si es donés aquesta situació, el nombre de vots i diputats en favor de l'Estat propi ara obtinguts ajudaria també a l'èxit del procés que s'emprendria. Difongueu també aquesta noció. D'altra banda, el Full de Ruta que l'ANC va adoptar en la seva assemblea constituent del 10 de març passat, inclou al seu punt 115 la possibilitat d'haver de recórrer als procediments previstos per l'Agència del Cens Nacional del Poble Català, els quals es recullen en l'escriptura del Pacte.

És per tots aquests motius que us demanem d'anar a votar i fer campanya en el vostre entorn, família, veïns, amics i a través de les xarxes socials, per votar per un dels partits o coalicions que tenen al seu programa electoral l'Estat propi per al Poble català.

Entenem que el Poble català, amb el nou Estat, tindrà les oportunitats de votar aquelles opcions ideològiques i socials que més convinguin a cada un, però en aquest moment històric transcendent la prioritat és concentrar el vot per obtenir el màxim de diputats favorables a l'Estat propi.

CAP VOT INDEPENDENTISTA PERDUT !
UN VOT PERDUT O EN BLANC ÉS UN VOT CONTRA CATALUNYA !

Barcelona, 15 de novembre de 2012

Entitats del Pacte Nacional per a l'Autodeterminació